WSPÓŁPRACA

Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju PRAKSJA obecnie współpracuje z: