Spotkania z arteterapią

Arteterapia, czyli terapia poprzez sztukę to cykl zajęć twórczych przeznaczonych dla wszystkich tych, którzy poprzez swoją kreatywność wizualną pragną lepiej zrozumieć siebie, skuteczniej i bardziej efektywnie radzić sobie z problemami w sferze społeczno-emocjonalnej oraz podnieść jakość swojego życia. W dobie postępu cywilizacyjnego bardzo często zapominamy o tym, że istotnym elementem właściwego funkcjonowania w społeczeństwie jest budowanie prawidłowych relacji międzyludzkich, życie w harmonii zarówno z samym sobą, jak również z innymi ludźmi. Zajęcia twórcze z arteterapią wspierają nie tylko rozwój sfery emocjonalno-społecznej, odprężają i relaksują, ale mają również pozytywny wpływ na rozwój sfery percepcyjno-motorycznej (percepcja wzrokowa, słuchowa, rozwój ruchowy, motoryka mała i duża, orientacja przestrzenna, lateralizacja).

Zajęcia skierowane są zarówno do dzieci, młodzieży, jak również osób dorosłych, wykazujących trudności społeczne i emocjonalne. Zajęcia szczególnie polecamy dla dzieci i młodzieży wykazującej problemy w nawiązywaniu kontaktu z rówieśnikami, nieśmiałych i wykazujących postawę lękową, wycofanych społecznie, z niskim poczuciem własnej wartości, jak również dzieci oraz młodzieży z zaburzeniami w sferze percepcyjno-motorycznej.