Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to terapia grupowa, w
czasie której uczestnik poznaje i uczy się akceptowanych form zachowań.  Zajęcia mają na celu naukę i przyswajanie umiejętności komunikacji, współpracy w grupie, rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami, rozwiązywania konfliktów oraz nabywania konkretnych umiejętności społecznych. Spotkania mają charakter ćwiczeniowy – zajęcia odbywają się w gabinecie, oraz praktyczny – część zajęć odbywa się również poza placówką w różnych miejscach pożytku publicznego (sklepy, poczta, kawiarnie, place zabaw oraz inne dostosowane do wieku i potrzeb uczestników grupy), gdzie podopieczni mają możliwość wykorzystania nabytych umiejętności w środowisku naturalnym. Ponadto uczestnicy zajęć angażowani są w różnego rodzaju aktywności, pozwalające na rozwój ich szczególnych  zainteresowań oraz pasji (np. organizowanie wystaw prac plastycznych, udział w akcjach charytatywnych itp.). Każde zajęcia dostosowane są do potrzeb oraz możliwości grupy. Podczas zajęć wykorzystujemy sprawdzone metody, certyfikowane materiały i pomoce terapeutyczne oraz  autorskie pomysły i scenariusze zajęć.

Wart uwagi jest fakt, że zajęcia prowadzone są przez certyfikowanego trenera TUS  ciągle poszerzającego swoją wiedzę i umiejętności praktyczne poprzez udział w licznych kursach i szkoleniach z zakresu socjoterapii, treningów umiejętności społecznych i aktywnych metod pracy z grupą. Na zajęciach obecny jest również drugi certyfikowany trener TUS.

Dla kogo TUS?

Na zajęcia zapraszamy dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z
diagnozą Zespołu Aspergera, wysoko funkcjonujące osoby z
autyzmem, dzieci i młodzież z ADHD, niepełnosprawnością
intelektualną, np. z zespołem Downa, osoby z
niepełnosprawnością psychiczną (w tym ze schizofrenią,
zaburzeniami lękowymi, nerwicą, depresją itp.), zaburzeniami
zachowania, osoby bezrobotne, jak również wszystkie osoby
bez diagnozy, wykazujące dysfunkcje w sferze społecznej (z
trudnościami emocjonalnymi, komunikacyjnymi, społecznymi,
z zachowaniami trudnymi).

Duży nacisk kładziemy na tworzenie odpowiednio dobranych grup, co ma znaczący wpływ na efektywność terapii. Stąd przed zapisem dziecka na zajęcia, najpierw odbywa się konsultacja i ocena umiejętności społecznych dziecka (ok 60 minut wywiadu z rodzicem i analiza dostępnej dokumentacji dziecka) oraz obserwacja kandydata na zajęcia (ok 30 minut).

Zajęcia TUS prowadzimy z pasją i zaangażowaniem 🙂