Terapia Ręki i Zaburzeń Motoryki Małej

Terapia Ręki wielu kojarzy się z zajęciami stolikowymi: lepieniem z plasteliny, wykonywaniem ćwiczeń grafomotorycznych na kartach pracy, czy przesypywaniem ryżu za pomocą mniej lub bardziej skomplikowanych narzędzi. O ile istotnie jest to pewien etap pracy terapeutycznej, wchodzącej w skład terapii ręki, to jednak cały proces terapeutyczny nie skupia się tylko i wyłącznie na pracy stolikowej i usprawnianiu chwytu pisarskiego czy wykonywaniu ćwiczeń manipulacyjnych przy stoliku. Dobrze zaplanowana i zorganizowana terapia zaburzeń motoryki małej uwzględnia najpierw pracę nad usprawnianiem motoryki dużej, w dalszej kolejności wydłużając jej czas na usprawnianie kolejnych części kończyny górnej. Tak więc terapia ręki w Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju PRAKSJA to nie tylko zajęcia stolikowe – to przede wszystkim odpowiednio dobrane ćwiczenia gimnastyczne usprawniające mięśnie grzbietu i brzucha, które stabilizują prawidłową postawę ciała podczas siedzenia przy stoliku, to szereg rozmaitych ćwiczeń rozmachowych, pozytywnie wpływających na obręcz barkową i ramię, zestaw ćwiczeń manualnych usprawniających przedramię oraz szereg ćwiczeń manipulacyjnych usprawniających rękę. Dodatkowo, w ramach zajęć wykonywany jest masaż przedramienia i ręki stanowiący uzupełnienie całego procesu terapeutycznego.

Dla kogo terapia ręki?

Zajęcia dedykowane dla dzieci, które:

– wykazują nieprawidłową postawę ciała podczas siedzenia przy stoliku (nadmiernie kręcą się i wiercą, nie mogą usiedzieć przy stoliku, podpierają się ręką podczas pisania)

– mają problemy z wykonywaniem czynności i samoobsługą (picie z kubka, nakładanie/zdejmowanie ubrań, sznurowanie butów)

– niechętnie biorą udział w zabawach manipulacyjnych (zabawa klockami, nawlekanie, lepienie z plasteliny, pisanie, malowanie farbami, cięcie nożyczkami)

– zbyt wolno piszą i wolniej nabywają nowe umiejętności motoryczne

– szybko męczą się podczas czynności angażujących pracę ręki (podczas pisania, lepienia z plasteliny, malowania farbami)

– wykazują problemy z koncentracją i koordynacją ruchową

– posiadają zaburzenia napięcia w obrębie kończyny górnej

Celem zajęć jest usprawnianie motoryki małej – czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijanie umiejętności związanych z planowaniem ruchu, stymulowanie czucia głębokiego i powierzchniowego kończyny górnej, rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej dłoni dziecka, rozwój umiejętności prawidłowego chwytu, nabywanie umiejętności współpracy pomiędzy rękami, wspieranie nauki pisania.

Terapia poprzedzona jest wnikliwą obserwacją i diagnozą sprawności motorycznej dziecka.