TERAPEUCI

mgr Małgorzata Serwicka

pedagog specjalny, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej, certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych.

„Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem.”
Konfucjusz

Pedagog specjalny, terapeuta i diagnosta Integracji Sensorycznej, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych SST, filolog japoński. Współzałożyciel Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju „Praksja”. „Pracuję z dzieckiem, nie z zaburzeniem. Korzystam z metod terapii behawioralnej jak również terapii niedyrektywnych np. neurostrukturalnych terapii dr S. Masgutowej.” Od 2014 roku pracuje zawodowo i wolontariacko z osobami niepełnosprawnymi (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Środowiskowy Dom Samopomocy, Przedszkole Terapeutyczne) prowadząc również zajęcia indywidualne. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z wieloraką niepełnosprawnością, w tym ze spektrum autyzmu. . Od 2014 roku prowadzi wykłady i warsztaty na Wszechnicy Świętokrzyskiej w ramach Koła Naukowego „Humanitas” oraz działalności naukowo-dydaktycznej na Uczelni. Współtworzyła autorski program studiów podyplomowych z zakresu edukacji i rehabilitacji osób ze spektrum autyzmu. Współprowadząca zajęcia na wyżej wymienionym kierunku studiów. Aktualnie prowadzi badania do pracy doktorskiej dot. zaburzeń jelitowych u dzieci ze spektrum autyzmu oraz roli diety w procesie terapeutycznym.

mgr Konrad Mazur

pedagog resocjalizacyjny, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych, certyfikowany Terapeuta Ręki i Zaburzeń Motoryki Małej I i II stopnia. W trakcie specjalizacji z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej.

MoTTO: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” ~ Jan Paweł II

Współzałożyciel Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju PRAKSJA w Starachowicach. W roku 2011 ukończył resocjalizację i profilaktykę społeczną na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz w 2013 roku uzupełniające studia magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, również na UJK w Kielcach. w 2018 roku zdobył dodatkowe kwalifikacje kończąc studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, Zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi oraz przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do pracy w placówkach oświatowych na stanowisku nauczyciela. W 2017 roku zdobył certyfikat Trenera Umiejętności Społecznych oraz w 2018 roku certyfikat z zakresu terapii ręki i zaburzeń motoryki małej. Odbył również szereg innych kursów oraz szkoleń kwalifikacyjnych m.in. z zakresu arteterapii, logorytmiki, pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu, pracy z osobami z zaburzeniami zachowania (w tym po próbach samobójczych, agresywnych i autoagresywnych, szkolenia w zakresie pracy z osobami w kryzysie, wykorzystaniem negocjacji i mediacji). Przez około 11 lat zdobywał cenne doświadczenie w Katolickim Stowarzyszeniu Wychowawców w Starachowicach, gdzie jako wolontariusz pracował z osobami starszymi, dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną oraz ze spektrum autyzmu. Pracował m.in. w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Starachowicach jako asystent osoby niepełnosprawnej, czy w Przedszkolu Terapeutycznym na stanowisku terapeuty grupowego i indywidualnego.

Aktualnie – oprócz prowadzenia zajęć w Centrum PRAKSJA – pracuje w Przedszkolu Językowym Re Re Kum Kum z oddziałami terapeutycznymi dla dzieci ze spektrum autyzmu w Starachowicach na stanowisku terapeuty grupowego i indywidualnego oraz jako wykładowca na Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach na kierunku edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu. Jest współautorem autorskiego programu studiów podyplomowych na wyżej wymienionym kierunku.

Zainteresowania zawodowe i naukowe: wykorzystanie terapii przez sztukę w pracy z osobami niepełnosprawnymi, nieśmiałymi, z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, arteterapia w zaburzeniach lękowych, depresjach, nerwicach, w pracy z osobami autoagresywnymi, po próbach samobójczych i zaburzeniami zachowania. Wykorzystanie Treningów Umiejętności Społecznych w pracy z osobami niepełnosprawnymi, nieśmiałymi, z zaburzeniami zachowania, całościowymi zaburzeniami rozwoju (w tym ze spektrum autyzmu). Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, terapia pedagogiczna, socjoterapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania.