MISJA-WIZJA-WARTOŚCI

MISJA

Jesteśmy miejscem, które obejmuje swoją pomocą dzieci, od wczesnych lat życia, aż do ukończenia edukacji w szkole podstawowej, młodzież oraz dorosłych. Prowadzimy działalność terapeutyczną, diagnostyczną, doradczą i edukacyjną.

Zapewniamy przyjazną i bezpieczną atmosferę oraz indywidualne podejście do problemów, które powierzają Nam osoby, które zgłaszają się do Nas.
Proponujemy pomoc dzieciom i młodzieży, a także rodzicom i nauczycielom w ich działaniach wychowawczych i dydaktycznych.

Współpracujemy z uczelniami wyższymi  oraz wieloma instytucjami dla których nadrzędnym celem jest dobro dziecka. Stale współpracujemy ze szkołami i przedszkolami znajdującymi się w rejonie.

Organizujemy warsztaty dla studentów oraz warsztaty dla szkół i przedszkoli. Ponadto organizujemy spotkania z rodzicami, mające na celu przybliżenie im tematyki trudności społecznych, emocjonalnych oraz sensomotorycznych.

WIZJA

Pragniemy tworzyć miejsce przyjazne, tworzące poczucie sprawczości,  wspomagające pokonywanie ograniczeń, wynikających z zaburzeń rozwojowych i uwarunkowań środowiskowych, umożliwiając wszechstronną stymulację. Równocześnie pragniemy być miejscem cieszącym się zaufaniem rodziców, mogących znaleźć u nas rzetelną i fachową pomoc.
Dążymy do zwiększania skuteczności naszych działań poprzez doskonalenie umiejętności, głębszego rozpoznawania potrzeb środowiska oraz oferowania pomocy adekwatnej do oczekiwań.
Pragniemy, żeby nasze działania były jak najefektywniejsze, dlatego doskonalimy swoje umiejętności w zakresie diagnozy i terapii. Nieustannie bowiem dążymy do oferowania jak najwyższego standardu świadczonych przez Nas usług.  Poprzez swoją rzetelną pracę pragniemy efektywnie wspomagać wszechstronny rozwój dzieci, młodzieży a także osób dorosłych.
Dążymy do objęcia różnorodną terapią jak najszerszej grupy dzieci i młodzieży z problemami w sferze emocji, zachowania i radzenia sobie w nauce.
Poprzez prowadzone przez nas zajęcia i warsztaty na terenie szkół i placówek oświatowych, pragniemy ścieśniać współpracę miedzy gabinetem,  innymi specjalistami, a miejscem w którym dziecko spędza większą część dnia.

SZANUJEMY  podmiotowość i  godność podopiecznego

POZNAJEMY podopiecznego, historię rodziny i jej wartości, przekonania, sposoby radzenia sobie w z trudnymi sytuacjami

POSZUKUJEMY źródeł i przyczyn zachowania

TOWARZYSZYMY  rodzinie w procesie terapii i zmiany

DOCENIAMY zaufanie, jakim Nas obdarzono

WARTOŚCI

Rzetelność i uczciwość: Dobro i poprawa stanu psychomotorycznego podopiecznego

Odpowiedzialność: Refleksja i ocena konsekwencji naszych oddziaływań terapeutycznych

Zrozumienie i empatia: Angażujemy się i szanujemy uczucia podopiecznego i rodzica. Równocześnie udostępniamy rodzicom, konieczne wyjaśnienia na temat trudności z którymi zwrócił się do Nas o pomoc. Wierzymy, że wyjaśnienia te pozwolą na podjęcie własnej decyzji odnośnie procesu terapii.

Jakość:  stałe doskonalenie naszych umiejętności i postawy w wykonywaniu naszych zadań i obowiązków.