KONTAKT

Zapisy, informacje oraz wszelkie pytania prosimy kierować pod następujące numery telefonu:

mgr Małgorzata Serwicka (diagnoza i terapia integracji sensorycznej, terapia neurotaktylna, terapia karmienia, ogólnorozwojowa terapia spektrum autyzmu) : tel.: 781-153-577

mgr Konrad Mazur (trening umiejętności społecznych, arteterapia, logorytmika, diagnoza i terapia pedagogiczna, ogólnorozwojowa terapia spektrum autyzmu, diagnoza i terapia ręki): tel.: 794-122-047

Adres e-mail: centrum.praksja@gmail.com

Adres Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju PRAKSJA: ul. Miodowa 10, 27-200 Starachowice