CENNIK

Cennik usług

Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju „Praksja”

Terapia:

Integracja Sensoryczna (60 minut)

80 zł

Integracja Sensoryczna (dzieci poniżej 3 r.ż.) (30 minut)

40 zł

Zajęcia kompensacyjno-korekcyjne (45 minut)

60 zł

Terapia neurotaktylna (40 minut)

80 zł

Trening Umiejętności Społecznych (90 minut)*

90 zł

Wczesne Wspomaganie Rozwoju (30 minut)

40 zł

Arteterapia (60 minut)*

90 zł

Logorytmika (30-45 minut)*

60 zł

Ogólnorozwojowa terapia autyzmu (60 minut)

80 zł

Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej (60 minut)

70 zł

Wizyty domowe

do uzgodnienia

*zajęcia grupowe (cena za 1 osobę)

Diagnostyka indywidualna:

Diagnoza procesów Integracji Sensorycznej + plus pisemny wynik (3×60 min)

350 zł

Konsultacja i ocena umiejętności społecznych (60 minut wywiad z rodzicem + 30 minut obserwacja dziecka)

100 zł

Diagnoza sprawności motorycznej dziecka + plus wydanie dokumentu (2×60 min + 30 min)

250 zł

Diagnoza funkcjonalna PEP-R  (3 spotkania + pisemny raport)

300 zł

Konsultacja ogólnorozwojowa (60 min)

120 zł

Dodatkowo:

Wydanie zaświadczenia

40 zł

Wydanie opinii

100 zł

Tworzenie planów terapeutycznych

250 zł

Zajęcia rozwojowe z kultury japońskiej

50 zł

Warsztaty dla studentów studiów pedagogiczno-psychologicznych, pracowników placówek oświatowych, wychowawczych, terapeutycznych oraz dla zainteresowanych rodziców

W zależności od warsztatu